Připravte se na zásadní změny v ukládání cookies

Od 1. 1. 2022 nastane velká legislativní změna, která se dotkne většiny provozovatelů webových stránek. Změny se týkají převážně udělování souhlasu se zpracováním tzv. cookies. Aktivní nesouhlas už nebude dostatečný. Přečtěte si jaká pravidla nás od nového roku čekají a jak se na změny připravit.
kruznice pruhledna

Trochu teorie na úvod

Zjednodušeně řečeno, cookies jsou textové soubory s daty, které se při návštěvě webových stránek ukládají do prohlížeče. Tato data pomáhají přizpůsobit uživatelské prostředí. Web je tak schopný si zapamatovat, co měli zákazníci v košíku, jejich přihlašovací údaje nebo třeba doručovací adresu. Cookies se zkrátka využívají k tomu, aby byla návštěva webu pro uživatele co nejpohodlnější, rychlejší a lépe přizpůsobená. Ovšem marketérům cookies poskytují cenné informace o jejich zákaznících, na základě kterých jsou schopni lépe cílit své marketingové aktivity.

Jak to funguje teď?

Povinnost zákazníky informovat o využívání všech druhů cookies je i v současné době povinná. Zatím ale stačilo fungovat na takzvaném principu opt-out. Marketéři a obchodníci tedy mohli shromažďovat data o zákaznících až do chvíle, kdy jim zákazník udělil aktivní nesouhlas. V praxi to znamenalo, že dokud zákazník nevyjádřil svůj nesouhlas, automaticky se počítalo s tím, že souhlasí.

Na jaké změny se musíte připravit

Od 1. 1. 2022 vám již aktivní nesouhlas stačit nebude. Nově budete potřebovat takzvaný aktivní souhlas, tedy princip opt-in. Bude nutné návštěvníka informovat o tom, jaké data chceme shromažďovat. Navíc musíte umožnit i výběr cookies, které vám je návštěvník ochotný poskytnout. Výjimku mají pouze funkční cookies, které zajišťují nezbytné funkce webu. O těch bude nadále povinné pouze informovat.

Jak to bude vypadat v praxi

Pokud nechcete přijít o unikátní data návštěvníků, je několik věcí, které byste měli do konce roku 2021 vyřešit. V první řadě si udělat jasno v tom, jaké cookies na webu používáte. Sepište si také, kterým třetím stranám informace poskytujete (typickým příkladem jsou Google Analytics atd.). Návštěvníky webu musíte informovat o všech použitých cookies na webu, jak těch funkčních, tak i analytických a marketingových.

Následuje implementace samotné ‚‚Cookie lišty‘‘. I tady narazíte na několik zásadních pravidel. Podle Evropského sboru pro ochranu osobních údajů musí být souhlas:

  • svobodný
  • konkrétní
  • informovaný
  • jednoznačný

Návštěvníkovi tedy nesmí být upřen přístup na web pokud se zpracováním jeho dat nebude souhlasit a musí přesně vědět k čemu jeho data použijete.

Co se umístění lišty nebo okna týče, máte několik možností. V tomto ohledu se například společnosti DHL vyplatilo A/B testování různých verzí a umístění lišt a bannerů. Výsledkem bylo zvýšení souhlasů se zpracováním údajů až na 70 %. V případové studii pak dále zmiňují, že nevyšších výsledků dosáhli s informacemi zobrazenými v bočním panelu na stránce. Vycházeli také z předpokladu, že většině uživatelů se nechce číst formálně vypadající texty, a proto raději kliknou na tlačítko souhlasu.

 

 

Ukázka bočního panelu na webu DHL (zdroj: www.analytics.dhl.com)

Čeho se naopak vyvarovat

Při tvorbě cookie lišty se kreativitě meze nekladou, ale určitě byste neměli zapomenout na pár pravidel:

  • souhlas se zpracováním údajů by neměl návštěvníkům bránit ve vstupu na web, neměl by ani neúměrně stránku zakrývat
  • před zaškrtnutá políčka neznamenají souhlas – pokud dáte návštěvníkovi v liště na výběr několik druhů cookies, políčka by neměla být ve výchozím nastavení předem zaškrtnutá
  • uživatelům musí být umožněno svůj souhlas odvolat
  • měli byste dostatečně a srozumitelně vysvětlit, k čemu cookies vlastně sbíráte

Na závěr vám přejeme mnoho udělených souhlasů se zpracováním cookies. A pokud si stále nevíte rady nebo jen potřebujete inspiraci, ZDE jsme pro vás našli příklady cookie lišt i s komentářem právníka.

Zdroje:

https://ec.europa.eu/info/cookies_cs

https://www.uoou.cz/cookies-od-zacatku-roku-2022-pouze-se-souhlasem/d-53646

https://www.mpo.cz/cz/e-komunikace-a-posta/elektronicke-komunikace/narodni-legislativa-a-predpisy/vyhlaseni-transpozicni-novely-zakona-o-elektronickych-komunikacich-ve-sbirce-zakonu–264027/

https://analytics.dhl.com/despite-gdpr-up-to-70-analytics-opt-in-rates-why-extensive-testing-is-worth-ervery-minute-of-effort/

https://www.cookiepro.com/knowledge/cookie-banner-guidelines/

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/risk/deloitte-nl-risk-cookie-benchmark-study.pdf

https://roivenue.com/wp-content/uploads/2021/09/Cookie-banner-examples_cz.pdf

Další články z blogu

2. června 2024

Zanechte nám své jméno a email pro odběr skvělého woosletteru!