Remarketing na sociálních sítích

Pronásledují vás na sociálních sítích reklamy na produkty, které jste si v předchozích dnech či týdnech prohlíželi na webových stránkách? Jedná se o jeden z nejčastějších scénářů nastavení remarketingu. Zajímá vás, jaké jsou možnosti nastavení a jak byste je mohli využít pro svůj byznys nebo podnikání?
kruznice pruhledna

Ať už řekneme remarketing nebo retargeting, vždy se jedná o zpětné oslovení uživatelů, kteří navštívili webové stránky. Základem je mít vložený Facebook pixel na webu a správně nastavené měření. Díky tomu můžeme sledovat akce jednotlivých návštěvníků na webu a na základě jejich akcí je zařadit do konkrétního remarketingového publika, které následně oslovíme relevantní reklamou.

Z pohledu inzerenta

Z pohledu inzerenta se jedná o jedno z nejvíce výkonných cílení obecně. Konverzní poměr je většinou vyšší než u akvizičních kampaní (akvizice = oslovení nových uživatelů). Výhodou remarketingu je, že oslovujete uživatele, kteří již v minulosti s vaším webem interagovali. Z toho důvodu je vysoce pravděpodobné, že dokončí požadovanou akci. Avšak samotný remarketing není spása. Abychom mohli remarketing vůbec realizovat, musíme mít nejdříve nasbíraná publika. Samostatnou kapitolou jsou dynamické reklamy pro e-shopy. V rámci dynamického remarketingu zobrazujeme uživateli konkrétní produkty, které si na e-shopu prohlížel.

 

 

Zdroj: Ukázka Facebookového dynamického remarketingu pro klienta LAMAX.

TIP: Pokud Vás zajímá podíl návštěvníků vracejících se na váš web, můžete se podívat v Google Analytics v souhrnném přehledu Publikum na koláčový graf New Visitor vs. Returning Visitor. Procento těch, kteří navštívili stránky poprvé a těch kteří své návštěvy opakují. Berte v potaz to, že výsledky mohou být zkreslené tím, za jaké období se na data budeme dívat.

Zdroj pro remarketingová publika

Donedávna měl Facebook díky Adblocku výhodu oproti Googlu a Seznamu, avšak nyní už si toto rozšíření můžete nainstalovat i pro Facebook. Také logika nastavení remarketingu je obdobná s tím rozdílem, že na Facebooku jsou větší možnosti, z jakých zdrojů lze publika vytvářet. Těmi mohou být buďto uživatelé, kteří interagovali s reklamou, například zhlédli video na sociálních sítích, viděli interaktivní formát reklamy Canva, provedli interakci s Facebookovou stránkou, Instagramovým firemním profilem. Nebo z návštěvníků stránky na základě konverzní události či seznamu zákazníků.

 

¨

 

Zdroj: Screen z rozhraní vlastních publik v Business manageru.

Sledujte frekvenci zobrazení

Remarketingové kampaně se na Facebooku vyhodnocují pomocí výkonnostních metrik, jako je cena za konverzi (CPA) nebo podle návratnosti investic (ROAS). Zároveň bychom neměli zapomínat na frekvenci. Udává nám počet, kolikrát se jednomu uživateli za určité období reklama zobrazí. Nechcete přece otrávit své zákazníky častým zobrazováním stejné reklamy. Do této fáze se dostanete například, pokud je cílové publikum malé a rozpočet vysoký, respektive pokud je rozpočet neúměrný velikosti publika. Jaká je správná frekvence je diskutabilní. V extrémních případech (např. opuštěný košík) může klidně jít i do dvojciferných čísel. Nebo v případě, kdy uvádíme novou značku na trh a vaším cílem je její zapamatování. Důležité je zmínit, že se frekvence u Facebookových kampaní špatně vyhodnocuje na unikátního uživatele, protože v souhrnných číslech vidíme pouze průměrnou hodnotu za uživatele. V praxi to znamená, že nevíme, jestli první uživatel viděl reklamu 2x a druhý uživatel 8x, protože průměrná frekvence na uživatele bude 5.

Že je remarketing přínosem pro inzerenty, jsme si teď řekli, ale jak to vypadá z pohledu uživatele?

Z pohledu uživatele

Na základě čeho vás bannery sledují? Funguje to tak, že na webu či e-shopu jsou pomocí souborů cookies měřeny vaše interakce s webem či e-shopem.

Ty jsou v případě, že máte Facebook účet, propojený pod jedno ID a jsou ukládány prostřednictvím pixelu. Tyto soubory cookie, které obsahují jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie, data propisují do publika, které je napřed nutné vytvořit v Business manageru. Na toto publikum následně cílíme reklamu.

 

 

Zdroj: Ukázka bannerového remarketingu na Facebooku pro klienta Electro World.

Budoucnost remarketingu

S novou verzí operačního systému iOS 14 pro Apple se hranice měření  a cílení reklamy mohou výrazně změnit. Při přihlášení do Facebookové aplikace se nyní Facebook uživatele zeptá, zda chce být aplikací “sledován”, což ovlivní měření a shromažďování dat. Do budoucna lze předpokládat, že v rámci ochrany osobních údajů (GDPR) dojde k dalším změnám, které inzerentům znesnadní podmínky, za kterých budou moci takové údaje o uživatelích shromažďovat a zpracovávat.

Chcete využívat potenciál remarketingu naplno i na sociálních sítích? Neváhejte se nám ozvat. Rádi vám s jeho nastavením i správou pomůžeme. 

Další články z blogu

16. listopadu 2023

Zanechte nám své jméno a email pro odběr skvělého woosletteru!