Výhody a nevýhody AI pro sociální sítě

Dnes může AI vytvářet příspěvky na sociálních sítích, navrhovat a cílit reklamy, dokáže automatizovat sledování. Co se ale vlastně pod pojmem AI nachází a není to jen nějaké módní slovo? Ve skutečnosti je to technologie, kterou dnes marketéři a agentury využívají na sociálních sítích k měřitelným výsledkům.
kruznice pruhledna

Co se vlastně skrývá pod pojmem AI?

Demis Hassabis, generální ředitel společnosti DeepMind zabývající se umělou inteligencí, nazývá umělou inteligenci „vědou o vytváření chytrých strojů“.

To znamená, že učíme stroje napodobovat lidskou inteligenci. Dáváme jim schopnost vidět, slyšet, mluvit, pohybovat se a psát. Tyto schopnosti vidíme na displeji v chytrém hardwaru a softwaru každý den. Každý smartphone využívá umělou inteligenci k napájení hlasových asistentů a navigaci v reálném čase. Třeba společnosti jako je Amazon a Netflix, používají AI k doporučování produktů a obsahu.

Nejpůsobivější schopnosti umělé inteligence jsou založeny na strojovém učení. Strojové učení je podmnožinou umělé inteligence, která umožňuje strojům provádět přesné předpovědi na základě velkých sad dat. Nejchytřejší nástroje umělé inteligence pak v průběhu času skutečně zlepšují přesnost svých předpovědí. Tato schopnost být chytřejší, často bez přímého lidského zapojení, je důvodem, proč je AI tak mocná.

Jak tedy AI ovlivňuje zmiňované sociální sítě?

V sociálních médiích může umělá inteligence urychlit příjmy a snížit náklady v celé řadě případů. Protože se umělá inteligence učí z dat, může využívat ta od publik na sociálních sítích ke zrychlení příjmů, například:

  • Zjištěním, které nadpisy, slova a obrázky v příspěvcích vedou k největšímu zapojení.
  • Objevuje nová publika a trendy na základě analýzy sentimentu.
  • Předvídá, kdo podnikne kroky a koupí více, a poté na ně zaměří sociální zprávy.
  • Dokáže identifikovat správného influencera pro daný produkt nebo značku.

Druhá výhoda tkví ve snížení nákladů napříč marketingovými aktivitami na sociálních sítích tím, že práce bude efektivnější a automatizovaná. Ve skutečnosti může AI:

  • Automatizovat a škálovat tvorbu obsahu pro sociální média.
  • Automaticky změnit velikost a přeformátovat kreativu pro různé kanály.
  • Automaticky cílit reklamy na publikum sociálních médií a regulovat výdaje.

Co konkrétně umí AI na jednotlivých sociálních sítích? 

Facebook využívá pokročilé strojové učení k tomu, aby uživatelům naservíroval obsah, poznal danou tvář na fotkách, až po cílení na uživatele pomocí reklamy. Instagram používá AI k identifikaci vizuálů.

LinkedIn používá umělou inteligenci k nabízení doporučení pracovních míst, navrhování lidí, se kterými byste se mohli chtít spojit a k poskytování konkrétních příspěvků ve daném kanálu.

Snapchat využívá sílu počítačového vidění, technologii AI, ke sledování funkcí a překryvných filtrů, které se pohybují s obličejem v reálném čase. To je jen několik příkladů toho, jak umělá inteligence funguje v zákulisí a podporuje funkce nejpopulárnějších sociálních sítí na světě.

 

 

I přesto všechno, AI stále nedosahuje kvalit lidí

Přes všechny popsané výhody se stále musí počítat s tím, že má AI své nedostatky. Vstupní data mohou být plná chyb nebo špatně zpracovaná. Může se také stát, že datoví vědci a inženýři, kteří model navrhovali, na prvním místě neúmyslně vybrali zkreslené datové soubory.

To potom vede k větší škodě než užitku. Například jde o chybovost, kdy dokáže umělá inteligence nevědomě v jednom příspěvku na sociálních sítích zničit nebo znehodnotit celou značku, a to kvůli špatně vybranému obsahu nebo jiným faktorům. Negativní vliv má taky na životní prostředí, protože potřebuje intenzivní množství energie, což způsobuje uhlíkovou stopu kvůli palivu, které hardware vyžaduje. V neposlední řadě vzniká více dezinformací, umělá inteligence je totiž neumí rozpoznat.

WOO pomůže s vašimi sociálními sítěmi

Ať už předvádíte svoji značku na jakékoliv sociální platformě, ozvěte se nám. Společně se podíváme na možnosti, kde a co lze zlepšit.

Zdroje:

https://www.marketingaiinstitute.com/blog/what-is-artificial-intelligence-for-social-media

https://www.forbes.com/sites/johnbbrandon/2022/12/15/artificial-intelligence-will-help-social-media-radically-evolve-in-2023/?sh=77d1d5132aa5

https://rav.ai/blog/application-of-ai-in-social-media/

https://www.linkfluence.com/blog/ai-basics-how-ai-machine-learning-supercharge-social-media-marketing

https://medium.com/webeagle/disadvantages-of-artificial-intelligence-on-social-media-7e1680324b07

Další články z blogu

2. června 2024

Zanechte nám své jméno a email pro odběr skvělého woosletteru!